Laboratorium

Firma ALJAMEX S.C. rozszerzyła swoją ofertę usług o wykonywanie analiz i badanie składu chemicznego metali.

Posiadamy spektrometr typu X-MET 7500 firmy Oxford Instruments. Jest to najnowszej generacji przenośny analizator fluorescencji rentgenowskiej pozwalający na identyfikację gatunków materiałów oraz analizę składu chemicznego metali. Metoda ta przy pomocy lampy rentgenowskiej Oksford Instruments 45kVz Rh targetem i wysokiej wydajności detektorowi typu silicon drift detector (SDD) zapewnia najwyższą czułość oraz szybkość pomiaru pierwiastków lekkich – Mg, Al, Si, S, P.

Wyniki identyfikacji klasy i gatunków badanych materiałów oraz analiza składu chemicznego odczytywane są z pojedynczego pomiaru.

Spektrometr typu X-MET 7500 może być wykorzystywany do badań:

stali nierdzewnych
stali niskostopowych,
stali narzędziowych,
stopów Cu, Co, Ti, Al (pierwiastki ciężkie)
stopowych pierwiastków ciężkich we wszystkich typowych stopach metalu: Fe, Cu, Ni, Ti, Sn, Pb, Zr, Au, Ag, Pt, Al itd.
pierwiastków lekkich (Mg, Al, Si, P, S) bez helu i bez pompy próżniowej

Automatyczna kompresacja dla różnych wymiarów i kształtów próbek zapewnia dużą dokładność nawet podczas analizowania małych próbek, nierównych powierzchni (wiór, drutów, prętów szwów spawalniczych, rurek itp.)